Esnaf Kefalet Kredisi Nasıl AlınırTicari kredilere göre düşük faiz seviyesine sahip olması sebebiyle esnaf kefalet kredisi esnaflara basitlik sağlayıcı kalitededir. Bu kredinin faizleri ile ticari kredi faizleri arasındaki fark devlet doğrulusunda karşılanır. Bu miktar 1 senea kadar %4,5’tur.

Esnafı güvenliğini sağlamak ve sağlamlaştırmak hedefli, devlet siyasetine bağlı olarak oluşturulmuş detaylı esnaf odaları ve kurumlarına üye esnaflara sağlanan kredide üst limit 150 bin olarak saptanmıştır. Esnaf kefalet kredisi için müracaatlar kabul edildiği halde ödemeler Türkiye Halk Bankası doğrulusunda gerçekleşir. Esnaf kefalet kredisi bunun dışında devlet doğrulusunda tahsis edilen kaynakların değerlendirilmesi yönünden de mühimdir yalnız, krediye hak kazanabilmek için belli özelliklere sahip olmak mühimdir.

Esnaf Kefalet Kredisine Başvuracaklarda Aranan Genellikler

Başvuru sahibi esnaflık veya sanatkârlık yapmanın beraberinde kesinlikle sicil kaydına sahip olması gereklidir.
Çalıştığı bölgenin alakalı esnaf odaları ve kooperatifi veya aynısı kurumların siciline kaydını yaptırmalıdır.
Sadece tek bir kooperatife üyeliği bulunmalıdır.
Hem kefalet kooperatifinin hatta bankanın istihbaratına müsait biçimde bir mali hale sahip olması gereklidir. Hem de kredi geçmişinde herhangi bir aksilik olmaması mühimdir.
Bütün bu koşullara müsait olan kişilerin talep ettikleri kredi sayısının yaptığı işe müsait olması lazım olur.

Esnaf Kefalet Kredisine Başvuru Şartları

Esnaf kefalet kredisine başvuracaklar bulundukları ve bağlı oldukları il sınırları içindeki kooperatife yazılı olarak başvuru etmelidir.
Başvuru yapan bireyin müracaatsu, kooperatifin idare kurulu doğrulusunda değerlendirilerek üyelik koşullarını yerine getirip getirmediğine, kooperatife veya bankalara borcu olup olmadığına göre değerlendirilir.
Kredi müracaat edinda tespit edilen bireyin ve varsa ortağının ekonomik ve mali hali araştırılarak kefalet haddi ölçülür.
Başvurular 15 gün içinde değerlendirilerek ret veya kabul kararına bağlantı kurarak yazılı olarak karşı doğrultua bildirilir.
Kredi müracaatsu sayılan esnaf veya sanatkarların kredi öneriyi kooperatif doğrulusunda Halk Bankası’na dosyası eşliğinde iletilir.
Halk Bankası iletilen öneri hakkındaki lüzumlu incelemeleri ve istihbaratı yaptıktan sonra isteği karara bağlar.
Olumlu neticelandırıldığı takdirde müracaat sahibi kredi kullanmaya hak kazanır ve Halk Bankası şubelerinden kredisini kullanabilir.

Esnaf Kefalet Kredisi Nasıl Alınır?
Yazıya Oy Verin..