Holding Nasıl KurulurTürk Ticaret Kanununda şirketler anonim, kolektif, komandit, limited ve kooperatif şirketler olarak ayrılmış ve bu şirketlerin kuruluş ve özellikleri çeşitli bir biçimde açıklanmıştır. Fakat holding şirketler ayrı bir başlık olarak değerlendirilmemiş olup kuruluşu anonim şirket gibi temel alınmıştır.

Holding Nedir?

Holding bir şirketin diğer şirketlerin paylarıni alarak (%50’sinden çoğunu alması lazım olur) şirketlerin idare ve karar organlarını ele geçirmesiyle meydana gelen şirketler grubudur. Burada mühim olan anonim şirketlerin kontrol ve idare denetimi altında tespit edilen şirketlerin hukuksal şahısliklerin ve bağımsızlıklarının sürmesidir. Bu sebeple holding içeriğinde tespit edilen herhangi bir şirketin uğrayacağı zarar veya kötü bir hal başka şirketleri tesirlemez. böylece meydana gelebilecek risk önlenmiş olur.

Nasıl Kurulur?

Holding şirketler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinle sağlanabilir. Bakanlık ise yalnızca anonim şirket kuruluşlarına göre oluşturular müracaatlara izin sunar. Buradan da anlayabileceğiniz gibi holdinglerin kuruluş ve işleyişi yönünden anonim şirketlerden hiçbir farkı yoktur. Sadece ana sözleşmede belirti edilen gaye ve mevzu ile karın dağıtımı hususlarında değişiklik gösterir. 6102 sasenesi Türk Ticaret Kanunda (TTK) anonim şirketlerin kuruluşları ile ilgili çeşitli açıklama yapılmıştır.

Holding ve Şirketler Topluluğu birbirine karıştırılmaması gereken bir mevzudur. Şirketler topluluğu bir şirket türü değildir. Şirketler topluluğu olabilmesi için birden fazlaca şirketin olması ve bağlı şirketlerine hakimiyeti sağlayacak miktarda iştirak etmesi lazım olur. Holdingin ise hedefi diğer şirketlere iştirak etmek olsa da bir tek şirketten oluşması mümkün olabilir. Var olan bir anonim şirketi holdinge dönüştürmek mümkün olabilir. Bunun için anonim şirketin ana sözleşmesinde bulunan ticaret unvanı ile gaye ve mevzu maddelerinin değiştirilmesinin sonrası bakanlıktan izin belgesi alınması yeterli olacaktır.

Holdingler genelde pazarda aynı üretim safında bulunan veya birbirlerini tamamlayıcı sektörlerde iş yapan işletmelerin idare ve kontrol kurullarını ele geçirerek pazarda tekel meydana getirmek hedefiyle meydana çıkmıştır. Bunun beraberinde ülkede sermaye manasında büyümeye ve birİkimin sağlanmasına da katkı sağlar.

Holding Nasıl Kurulur?
Yazıya Oy Verin..