İnternet ve teknolojinin değişimini takip etmek ve ayak uydurmak oldukça zordur.  Bu hızlı ve etkileyici değişimi uluslar arası boyutta takip edebilmek için, sosyal medyanın gücünü bağımsız ve açık sözlü tarzıyla kullanmak için Uluslararası Sosyal Medya Derneği  ( USMED ) kurulması kararlaştırıldı. Daha kuruluş aşamasında sosyal medya bilincine sahip kişilerin ve kurumların dikkatini çekti.  Bu kişiler ve kurumlar USMED’ i mercek altına alıp uzun bir incelemeye tabi tuttu.

USMED sosyal medyanın çarpıklıklarını onarmayı ve sosyal medyada etkin olarak rol alan genç kurucularla yeni bir sosyal medya kurmayı hedefliyor. Uluslar arası boyutta sosyal, dijital ve mobil medya kullanıcısı kurum ya da şahısların gerçekleştirecekleri faaliyetler sonucu oluşacak sosyal dayanışmanın sosyal sorumluluk projelerinin çoğaltılmasına katkı sağlayacağı ve yeni bir medya sahası oluşturmayı planlıyor. Bu planlar çerçevesinde öncelikli hedefler binci arttırmak. Bu derneğin amacının ne olduğunun farkına vardırmak. Bunu yaparken de mevcut sosyal medyayı kullanmak. Aslına bakarsanız bu kuruluş mevcut sosyal medyayı kullanarak kendi bilinçli sosyal medya hareketini yakalamaktır. Kurucu üyeleri arasında mühendislerden yazılımcılara kadar çeşitli meslek gruplarını barından dernek geleceğe adeta ışık saçıyor.

uluslararası sosyal medya derneği logo

Merkezi Üsküdar olan bu dernek gelecek günlerde gerçekten uluslar arası bir boyut kazanmayı hedeflemekte. Her alanda olduğu gibi bu alan da da birlik olmak beraber olmak çok önemlidir. İnsanlar beraber oldukça bir şeyleri başarabilirler. Çeşitli meslek grupların da bulunan derneklerin ne kadar işlevsel ve ne kadar başarılı oldukları kaçınılmaz bir gerçek. İşte sosyal medya da yer alan, sosyal medyayı hayatında önemli bir noktaya getiren bu insanlarda, hem gelecek nesillere örnek olabilmek, hem de gelecekte ki sosyal medya içeriğinin şekillenmesinde rol oynamak için bu büyük adımı atmışlar. Birçok kişi tarafından da takdirle karşılanan dernek, çalışma stratejisini belirlemiş bile. Gelecek günlerde dernek üyeleri ve dernek takipçileriyle birlikte organizasyonlar yapmayı planlayan dernek, sosyal medya kullanıcılarının gelecekte vazgeçilmez noktası olacağına benziyor. Bizler de bu hareketi sabırsızlıkla izliyoruz.

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED)
Yazıya Oy Verin..