Marmara Üniversitesi ve Tarihçesi

marmara üniversitesiMarmara Üniversitesi, uzun zamana dayanan mazisi, 2.800 civarında öğretim elemanı ve 50.000’i geçen öğrenci sayısıyla, İstanbul’da yer alan Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Dört dilde eğitim veren İktisadî ve İdarî Bilimler, Mühendislik, Teknik Eğitim, İletişim, Hukuk, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri’ni bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu özelliğiyle Türkiye’nin tek “çok dilli” üniversitesidir.
Tarihi :
Üniversitenin tarihi geçmişi, Ticaret, Ziraat, Orman ve Maadin Nezareti’ne bağlı olarak, 15 Ocak 1883’de, Suphi Paşa tarafından, Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi adı altında kurulan Yüksek Ticaret Okulu’na kadar uzanmaktadır. Sonraki yıllarda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adıyla teşkilat yapısı ve idaresi değişen bu yüksekokul, üniversitenin nüvesini oluşturmuş; aynı çekirdek etrafında gelişecek Marmara Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayılı kanun hükmünde kararname ve bu kararnameyi yasalaştıran 2809 sayılı kanunla, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir üniversitesi olarak yeniden doğmuştur.
Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü
Üniversite aradan geçen tam 20 yıllık sürede yeni birimlerin eklenmesi suretiyle büyümüş, çağdaş üniversite kimliği içinde, 13 fakülte, 11 enstitü, 8 yüksekokul ve rektörlüğe bağlı 3 bölüm, 28 araştırma ve uygulama merkezi ile 104 bölüm, 44 programda eğitim-öğretim ve araştırma görevlerini sürdürmektedir. Öğretim etkinliklerinin yanısıra, topluma yönelik hizmetlerini de geliştirmekte, yayın ve danışmanlık çalışmalarına büyük önem vermektedir.
Yapısı :
Akademik kadrosunda 567 profesör, 222 doçent, 581 yardımcı doçent, 230 öğretim görevlisi, 173 okutman, 981 araştırma görevlisi, 93 uzman, 3 çevirmen ve 1 eğitim-öğretim planlamacısı, toplam 2851 öğretim elemanı yer almaktadır. Ayrıca 1375 idari personeli, çeşitli birimlerde istihdam etmektedir. Öğretim elemanları (300 kadarı) üniversite şehri İstanbul’da, çok sayıdaki diğer üniversitenin derslerine de dışarıdan girmektedir. 1982 yılı öncesi mezunlar hariç, Marmara Üniversitesi adı altında diploma alarak mezun olanların sayısı 60.000’i geçmiştir.
Hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren, yabancı uyruklu öğrencilere kapısını açmış, uzun ve başarılı geçmişinden güç alarak, hızla, geleceğin çağdaş dünya üniversitesi haline gelen Marmara Üniversitesi, çeşitli bilimsel toplantılara, kültür, sanat, spor etkinliklerine özel önem vermekte; ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmakta veya ev sahipliği yapmaktadır. Yüksek öğretim alanı, sanal eğitim, e-bilim ve e-ticaret, e-öğrenme, e-Türkiye, bilgi aktarım teknolojileri, yüksek teknolojiler, bioteknoloji, enerji, malzeme bilimi ve benzeri terimler daima gündemimizdedir ve eğitimimizde hayat bulmaktadır. Üniversite Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)’nin, Türkiye’de değerlendirmeye aldığı az sayıdaki üniversiteden birisidir. Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakültesi, uluslararası ABET çalışmalarını sürdürmektedir.Bu uzun ve zor bir süreç olup, sonuca ulaşmak için hedeflenen, 2003 yılıdır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa’da işletme ve ekonomi eğitimde akreditasyonu yapan EQUİS değerlendirmesine girme hazırlıkları içindedir.Sosyal Bilimler Enstitü’sü, kısa adı “EMFD” olan Avrupa Yönetim Geliştirme Kurulu (European Foundation for Management Development)’ na kurumsal üye olarak kabul edilmiştir. Birçok yabancı üniversite ile öğretim üyesi mübadelesini de içeren araştırma ve eğitim protokolleri yapılmış bulunmaktadır.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.