Woman holding his throat in pain, isolated on white background

Tiroid Bezi Hastalıkları

Tiroid, bir endokrin bezidir yani vücuda etki edebilecek hormonların üretiminde çok etkin bir rol oynar. Tiroid,  bir merkezi atmus ile ayrılmış iki lobdan oluşur. Bu sentezler tiroid hormonları denilen T3 ve T4 salgısını ayarlayarak iyot etkisiyle bir protein üzerinde TSH ile  hormon bezi olarak çalışır ve bir çok vücut fonksiyonunu düzenler. Tiroid hormonları vücutta birçok işleve sahip olup organlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin çoğunu teşvik ederek hareket eder. Tiroid bezi birkaç farklı patolojilere yuva olabilir, otoimmün hastalıklar nedeniyle fonksiyonunu kaybedebilir.
Hipofiz Nedir
Beynin tabanında bulunan küçük bir bez olan pitüiter bez doğrudan tiroid üzerinde etki eder. Hipofiz hormonları üretirken, hormonlar arasında TSH hormonu üreten tiroid hormonu, aynı zamanda hormonlar olan T3 ve T4 hormonları, birçok organa veya dokuya kan yoluyla iletilir. Tiroid tarafından üretilen hormonların kan düzeylerinde düşüş hipofiz tarafından üretilen TSH oranını artırarak üretimlerini artıracaktır.  hormonlar, insan vücudunda  önemli vücut fonksiyonlarını düzenler. Birçok vücut fonksiyonlarını etkilerler: vücut ısısı, düzenlenmesi  kalp hızı  sinir sistemi, sindirim sistemi, üreme sisteminde aktif rol alırlar … Ayrıca cilt üzerinde de etkileri vardır Palpasyon, doktorun tiroidi keşfetmek için yaptığı ilk muayenedir. Palpasyon, guatr veya nodül varlığını bulmaya olanak tanır. Gözlemlenen olaylara göre daha ileri incelemeler yapılır.
Tiroid ultrasonografisi
Ultrason boyunda, bir ultrasonik sonda kullanılarak gerçekleştirilen tiroid, tiroid ve nodüllerin varlığını göstermek için olanak sağlar.
Sintigrafisi
Bu ağrısız muayene, iyod veya teknetiyum gibi tiroitine bağlanacak bir radyoaktif ürünü enjekte etmeyi içerir. Hormon deneyleri esas olarak T3 deneyi, T4 ve TSH bulunmaktadır.
Kan testleri
Kan testi, anti-tiroid antikorlarını aramayı mümkün kılar. Bir kan testi , otoimmün orijinli bir tiroid hastalığı araştırmayı mümkün kılar. Ağrısız bir muayene olan FNA, ince bir iğne ile tiroid içine yerleştirilen hücrelerin iyileşmesini sağlar. Geri kazanılan hücreler, kanseri ima eden anormallikler açısından analiz edilir.  Boynunun ön tarafında bulunan bez olan tiroid, vücudumuzun merkezi bir regülatörüdür. Tiroid tarafından üretilen hormonlar esas olarak vücut ısısı , nabız , sinir sistemi, sindirim sistemi ve genital bölgelerini yönetir. Tiroid patolojileri sıklıkla endişelenmeye yol açmakta ve özellikle kadınları ilgilendirmektedir Kadınların %40 ‘ı tiroid hastalıklarından etkilenir.
Tiroid hastalıkları psikiyatrik bozukluklar veya amiodaron durumunda öngörülen, kalp hastalıklarında öngörülen lityum, hipertiroidizm gibi hipotiroidizme neden olabilir. Hipertiroidizm durumunda öngörülen tiroid hormonlarının tedavisi, tiroid bezinin dengesizliğine neden olabilir, bu da tedavi dozunda bir değişiklik veya söz konusu ilacın durdurulmasını gerektirir. Genel popülasyonun yaklaşık% 4’ünü etkileyen hipotiroidizm, yeterli tiroid hormonları ( tiroksin ve triiodotironin ) üretemeyen tiroid bezinin etkinliğinin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır . Böyleceçeşitli hadiselere sebep olur yavaş kalp hızı ve bağırsakların iyi çalışmaması,  sinirlilik hali  bir kilo alma veya hızla kilo verme gibi yan etkiler ortaya çıkar.
 

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.